Dobrodošli na web stranice Balkanskog saveza ženskih organizacija B-WCo

Ideja projekta “Mreža balkanskih žena za profesionalnu kvalifikaciju i trening u području poslovne i ekonomske znanosti” rođena je i razvijena od strane slijedećih država-partnera: Grčke, Turske, Rumunjske, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Albanije i Bugarske. Ove organizacije surađuju na mnogim zajedničkim projektima čiji je naglasak na edukaciji. Cilj je stvoriti stabilnu i multinacionalnu mrežu institucija i organizacija s područja Balkana kako bi se razvile kvalifikacije i organizirali seminari s ciljem pomoći ženama u poslovnom svijetu. Glavni cilj predstavljenog projekta je kreirati jednu mrežu sa svrhom podrške prekogranične suradnje s javnim institucijama i ženskim udrugama za ekonomski i socijalni razvoj koji se temelji na zajedničkim resursima.

Radni plan projekta temeljen je na zajedničkim aktivnostima za trening, kvalifikaciju i razmjenu iskustva među organizacijama koje su uključene u projekt. Planirano je uspostaviti 5 radnih paketa:

WP1. Menadžment i koordinacija, koji uključuje kompletni/ cjelokupni menadžment projektne implementacije, odabir Projektnog Menadžera i Projektnog Asistenta koji će koordinirati svim sudionicima i njihovim aktivnostima. Svaka organizacija ima mogućnost izabrati 1 predstavnika koji će biti odgovoran za komunikaciju.

WP2. Informiranje i publicitet, koje uključuju aktivnosti vezane za promociju projekta, izradu i tiskanje promotivnog materijala.

WP3. Uspostavljanje balkanske koalicije, uključuje 2 događaja koja će pomoći u službenom kreiranju mreže te koja će sudjelovati u razmjeni najboljih iskustva i aktivnosti.

WP4. Aktivnosti uspostavljene mreže, koja uključuje organiziranje seminara i radionica u zemljama EU gdje žene koje budu zainteresirane mogu dobiti kvalifikacije za svoje buduće poslovne aktivnosti.

WP5. Razvoj i promocija zajedničke strategije, koja uključuje organiziranje zajedničkih treninga te strategiju izvješćivanja i njenog publiciranja.

 

Front Page Translation

Click on the flags below to see the translation of the Front Page of our website!

Greece-iconBulgaria-iconCroatia-iconFYROM-icon

 

eu flagThis project has been funded with support from the European Commission within the framework of the Lifelong Learning Programme of the Education and Culture Directorate General. This website reflects only the views of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.